Ki lehet a vevő egy cég eladásánál? Általánosságban háromféle vevőt lehet megkülönböztetni: egy rokon, a cég meglévő menedzsmentje és valamely külső személy, befektető.

cégutódlás oka és kiinduló helyzete többféle lehet, de mit is jelent valójában a fogalom? Német nyelvterületen gyakran használt fogalomnak tekinthető, de egységes meghatározása nincs. Alapja egy családi vállalkozás, melynek értelmében a többségi tulajdon egy magánszemély kezében van önállóan, vagy afölött családtagokkal együttesen rendelkezik, valamint ők látják el az átadó vállalkozás irányítását is.

A cégutódlás fogalma ebből következően magában foglalja a cégöröklés és generációváltás eseteit is.

A cégutódlás alkalmával a tulajdonos, aki egyúttal jellemzően az ügyvezető is, átadja az irányítást, egyúttal átruházza az átadó cég tulajdonát is.

Ha nem családi vállalkozásról van szó, akkor azt nem is nevezhető cégutódlásnak, ahogyan azt az esetet sem, amikor nem kerül átadásra az irányítás. Ezen felül a tulajdonos személyével kapcsolatos oknak kell lennie az átadás okának. Az átadás legfőbb oka az szokott lenni, hogy a tulajdonos az életkora miatt vonul vissza, de szerepet játszhat ebben egészségi állapot vagy az, hogy a tulajdonos-ügyvezető visszavonulna a napi szintű üzleti tevékenységtől.

A cégutódlás történhet családon belül és cégen belül is, de megvalósulhat külső személynek való értékesítés útján is.

Categories: Cégutódlás